Aktiviteter

IO1 - AGME-metodologi og undervisningsvejledning

Fremskridt 100%

Digital uddannelse og brugen af digitale teknologier i uddannelse og erhvervsuddannelse har udviklet sig til en væsentlig del af læringsprocessen, og pandemien har fremhævet en række mangler, der skal afhjælpes for at opnå en vellykket integration af digitale teknologier i uddannelsen, fremme deres potentiale og mindske deres risici. Dette projekt opstiller en metodologi og en undervisningsvejledning til støtte for pædagogiske processer i online-klasseværelset. Formålet er at tilvejebringe værktøjer til støtte for instruktører og lærere ved at skabe en innovativ metodologi baseret på agile metoder og en undervisningsvejledning for onlineundervisning.

Metodologien bidrager til at finde løsninger på de udfordringer, som studerende og lærere står over for i forbindelse med det pludselige skift til onlineundervisning som følge af COVID-19-krisen. Metoden giver underviserne nøglekompetencer og færdigheder til at producere onlineundervisning af høj kvalitet.

Undervisningsvejledningen er et værktøj, der er specielt udviklet til online læringsmiljøet. Dokumentet har til formål at give de rette værktøjer og ressourcer til en gnidningsløs overgang til onlineundervisningen.

IO leder: Aalborg Universitet

IO2 - Digital uddannelsesværktøjskasse til onlineundervisning

Fremskridt 100%

Produktet består af implementering af en uddannelsesværktøjskasse til onlineundervisning. Det dækker hele oprettelsen og udviklingen af et sæt åbne uddannelsesressourcer, der omfatter oprettelsen af et virtuelt miljø, AGME’s uddannelsesprogram for onlineundervisning, indsamling, udvælgelse og klassificering af yderligere uddannelsesmateriale og ressourcer for at skabe et didaktisk center samt afholdelse af et sæt praktiske webinarer vedrørende agile metoder og digital undervisning.

Målet med uddannelsesværktøjskassen er at forbedre den digitale viden, kapaciteter og færdigheder på forskellige uddannelsesniveauer. Hovedresultatet bliver en digital uddannelsesværktøjskasse med et katalog af ressourcer til onlineuddannelse. Værktøjskassen skal være didaktiske centre, hvor lærere og studerende kan få adgang til en bred vifte af didaktisk materiale og indhold, både eget indhold, der er udviklet inden for rammerne af AGME, og forskellige OER’er både fra tidligere projekter af partnerne og fra eksterne projekter. Værktøjskassen vil derfor samle en bred vifte af viden om teknologier anvendt i undervisningen, undervisningsmetoder i virtuelle miljøer og uddannelse i nøglekompetencer og -færdigheder.

IO leder: EVM

IO3 - AGME-evalueringsværktøjer og pilottest

Fremskridt 100%

Det intellektuelle udbytte består af en række evalueringsværktøjer og en generel pilotafprøvning, der vil blive afholdt i projektets sidste fase. Disse evalueringsværktøjer vil fokusere på at vurdere modulernes kvalitet, undervisningen og læringsoplevelserne, hvilket vil sætte partnerne i stand til at identificere de forbedringer, der bør foretages efter evalueringsfasen.

Målet er at evaluere virkningen af de tilgange, der er foreslået i AGME, ved at inddrage målgrupperne og interessenterne direkte i pilotforsøgene og analysere de svage punkter, der kan forbedres. Flere professorer fra forskellige videregående uddannelsesinstitutioner, der tidligere er udvalgt af konsortiet, vil deltage i denne test.

IO leder: Hellenic Mediterranean University