Αριστεία στη διδασκαλία και ανάπτυξη δεξιοτήτων

Το έργο AGME εισάγει Ευέλικτες (Αgile) μεθοδολογίες στην εκπαίδευση από απόσταση

Η πανδημία Covid-19 έχει προκαλέσει παγκόσμια κρίση, επηρεάζοντας σημαντικά την εκπαίδευση και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παγκοσμίως. Ταυτόχρονα όμως μπορεί να γίνει καταλύτης καινοτομικών αλλαγών με την εισαγωγή Ευέλικτων Μεθοδολογιών (Agile Methodologies) στην εκπαίδευση από απόσταση και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Η μεθοδολογία AGME και ο οδηγός διδασκαλίας

Εργαλειοθήκη ψηφιακής κατάρτισης για την ηλεκτρονική εκπαίδευση

Εργαλεία αξιολόγησης AGME και πιλοτικές δοκιμές

Χαρακτηριστικά

Ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού μέσω της Agile Methodology

Η πανδημία COVID-19 έχει προκαλέσει παγκόσμια κρίση, επηρεάζοντας όχι μόνο την υγεία και την οικονομία, αλλά και την εκπαίδευση και την λειτουργία των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παγκοσμίως. Οι άνευ προηγουμένου προκλήσεις που εμφανίστηκαν στον τομέα της εκπαίδευσης, ανάγκασαν όλα τα μέλη της κοινότητας να προσαρμόσουν απότομα όλη την ζωή τους στο διαδίκτυο. Μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αναφέρθηκαν από τους εκπαιδευτικούς, περιλάμβαναν μεθοδολογίες ανάθεσης εργασιών και αξιολόγησης, ανάπτυξη δεξιοτήτων διαδικτυακής διδασκαλίας, χρήση της τεχνολογίας για εκπαίδευση από απόσταση και η προσπάθεια συναισθηματικής εμπλοκής με τους φοιτητές. Αν και καθεμία από αυτές τις προκλήσεις αποτελεί μεγάλη απειλή για την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατά συνέπεια την επιτυχία των μελλοντικών γενεών, το πρόγραμμα AGME θεωρεί ότι η σημερινή κατάσταση μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για καινοτομία και αλλαγή στην εκπαιδευτική διαδικασία, κάτι που είναι αναγκαίο εδώ και πολύ καιρό. Το έργο AGME αποτελείται από μία σύμπραξη τεσσάρων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μιας επιχείρησης σε πέντε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο την παροχή καινοτόμων λύσεων στις μεγαλύτερες εκπαιδευτικές προκλήσεις του αιώνα. Βασιζόμενη σε εξειδικευμένη έρευνα που διεξάγεται σε αυτά τα ιδρύματα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, το έργο AGME θέλει να αντιμετωπίσει άμεσα τις όλες εκπαιδευτικές ανάγκες που παρουσιάζονται σε κάθε χώρα του προγράμματος. Αυτό θα γίνει με τη χρήση ευέλικτων μεθοδολογιών στην εικονική εκπαίδευση και την ηλεκτρονική μάθηση για τη δημιουργία ενός οδηγού που θα επαναπροσδιορίζει ότι γνωρίζουμε τώρα ως διαδικτυακή εκπαίδευση χωρίς να αλλάζοντας μόνο απλώς τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας πρόσωπο με πρόσωπο με μία ηλεκτρονική τάξη. Οι νέες αυτές μεθοδολογίες θα συνδυαστούν με μια καινοτόμο εικονική εργαλειοθήκη ψηφιακών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένου ενός εικονικού περιβάλλοντος, ενός προγράμματος κατάρτισης, διδακτικού κέντρου, διαδικτυακών σεμιναρίων και πολλά άλλα. Φέρνοντας αυτά τα εργαλεία σε λειτουργία, η διαδικτυακή εκπαίδευση θα γίνει η νέα κανονικότητα, καθώς οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές διαπιστώνουν ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας δεν είναι μόνο ξεπερασμένες, αλλά και δεν είναι πλέον απαραίτητες όταν όλα τα μέρη αποκτήσουν τα απαραίτητα εργαλεία και οι μεθοδολογίες αυτές ωριμάσουν ουσιαστικά. Το έργο AGME στοχεύει στην προώθηση της αριστείας στη διδασκαλία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων παρέχοντας καινοτόμες πρακτικές σε μια ψηφιακή εποχή.